И ти имаш право да се храниш здраво

Дистрибуција

Компанијата располага со сопствена флота од 25 современи комерцијални возила со кој секојдневно се врши дистрибуција низ целата територија на Р. МакедонијаВо секторот за дистрибуција работат повеќе од 30 вработени кој со својата стручност и посветеност секојдневно се грижат за точно и навремено дисрибуирање на нашите производи.

;