Производи

ШАМПИЊОНИ

САЛАМУРЕНИ

Саламурени шампињони во ПЕТ гранулатни вакуум фолии може директно да се конзумираат или дополнително термички да се обработат. Да се чуваат на собана температура, по отварање да се чуваат во ладилник на температура до 8 степ. Целз.